Tarieven

Singing, Connecting

De tarieven voor het nemen van zangles zijn afhankelijk van (1) de duur van de lessen, (2) het aantal lessen dat we per keer afspreken te volgen*, (3) leeftijd en (4) het aantal personen dat deelneemt aan de les. Dat aantal zal in de meeste gevallen gewoon individuele coaching betekenen, maar het is ook mogelijk om met zijn tweeën of eventueel meer les te volgen.

*Zie de tabel, waarbij verschillende pakketten worden aangeboden.


Les nemen?

Als je (u) bij mij zang-, piano- of combinatieles wilt nemen, is de meest logische stap het nemen van een proefles van €10 (en is dus gratis als je doorgaat met lessen). Dan kijken we daarna verder naar de vorm van het vervolg! Meteen een pakket kiezen kan natuurlijk ook.

Wil je bij voorbaat sowieso slechts eenmalig één of twee lessen volgen, bijvoorbeeld in verband met een specifiek optreden? Dan geldt het ‘normale’ vaste tarief per les.

Als deze prijzen je in de weg staan om les te nemen, neem dan gerust contact op om te kijken wat er mogelijk is.


Bedragen individuele coaching

In onderstaande tabel is te zien welke pakketten er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn voor individuele coaching.


t/m 18 of studentvolwassene
proefles45 min € 10/gratis € 10/gratis
eenmalig1 x 60 min € 22,50 € 27,50
Pakket A15 x 60 min € 100 € 125
Pakket B110 x 60 min € 190 € 240
Pakket C120 x 60 min € 350 € 465
eenmalig1 x 45 min € 18,50 € 23,50
Pakket A25 x 45 min € 85 € 105
Pakket B210 x 45 min € 160 € 200
Pakket C220 x 45 min € 300 € 375
Pakket A35 x 30 min € 65 € 80
Pakket B310 x 30 min € 125 € 155
Pakket C320 x 30 min € 240 € 300

Duo-coaching

Duolessen geven een mooie extra mogelijkheid tot muzikale interactie en kan het les-plezier bovendien (nog) groter maken. De mogelijkheid tot een enkele duo-les (met bijvoorbeeld een vriend(in), kind of andere zangleerling) kan ook gecreëerd worden binnen de individuele lessen.

Later zal hiervoor een losse tarieventabel komen. Voor nu kun je direct contact opnemen voor de mogelijkheden!Toelichting tabellen/pakketten

Om het tarievensysteem precies uit te leggen: de allereerste les die je (u) bij me volgt, de proefles, kost slechts € 10. Besluit je dan door te gaan met lessen, dan is deze les zelfs gratis. Vanaf dat moment kies je zelf of je per les wilt betalen ( € 27,50 per les voor volwassenen) of dat je kiest voor een pakket van een aantal lessen (bijvoorbeeld 5 of 10). Na het afronden van zo’n pakket kan deze keuze opnieuw gemaakt worden.Proefles: €10 voor een uur, wordt gratis als je doorgaat met lessen!

Singing, Connecting
Ter inspiratie!