Onderzoek

Singing, Connecting

Zoals ik op mijn website hopelijk ook duidelijk maak houd ik niet alleen enorm van zingen en muziek, maar heb ik ook een grote passie voor mensen en sociale relaties (‘Singing, Connecting’; zingen, verbinden). Ik rondde in 2018 mijn bachelor sociologie aan de Universiteit Utrecht af met een onderzoek naar de relatie tussen muziek en sociaal vertrouwen. Voor het conservatorium (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) keek ik in 2020 naar sociale verbinding in koorsettingen. In 2021 heb ik (eveneens aan de Universiteit Utrecht) de master ‘Social Policy and Public Health’ afgerond. Gedurende een interne onderzoeksstage heb ik gekeken naar het ontstaan van duurzaam gedrag. Tijdens mijn bachelor Sociologie heb ik een lange minor muziekwetenschappen gedaan. Dit leverde niet alleen veel kennis over en inzicht in muziek op, maar helpt me ook een soort brug slaan tussen ‘mijn sociologische ik’ en mijn ‘muzikale ik’.


Sociologie

Sociologie probeert menselijk gedrag te verklaren door te kijken naar sociale relaties, groepen in de samenleving en netwerken. Door de maatschappelijke benadering is de sociologische bril en manier van verklaren erg nuttig voor beleid van overheden of bedrijven. Voor mijn opleiding heb ik meegeschreven aan papers over onder meer het zelfvertrouwen van kinderen met gescheiden ouders, de nationale identificatie van Poolse migranten met Nederland, de relatie tussen religie en levenstevredenheid en een beleidsevaluatie aangaande wijkgericht welzijnswerk in de gemeente Den Haag. De genoemde eerste twee puur op basis van een analyse van bestaande statistische data en literatuur. Voor de genoemde laatste twee hebben we zelf dataverzameling gedaan middels enquêtes en interviews. Verder heb ik als student-assistent meegeholpen aan de Nederlandse tak van een groot Europees meerjarenonderzoek naar opgroeiende jongeren. In de opleiding ligt een belangrijke focus op statistisch- en survey-onderzoek (aan de hand van enquêtes).

Persoonlijk vind ik vooral de mechanismes interessant die plaatsvinden tussen groepen en mensen met verschillende achtergronden. Daarbij denk ik zowel aan sociaal-culturele als sociaaleconomische verschillen. Waarom leveren verschillen onder bepaalde omstandigheden vaak frictie op, en vooral: hoe kunnen we hier wat aan doen en meer wederzijds begrip creëren. Ik denk dat een deeltje van de oplossing voor dit soort sociale frictie opgelost kan worden door situaties te creëren waarin positief wederzijds contact kan plaatsvinden. Ik geloof, in alle bescheidenheid, dat muziek hiervoor een prachtig middel is en bij kan dragen aan zulke situaties.Muziek en sociaal vertrouwen

Op het snijvlak van muziek en sociologie kom je terecht bij de maatschappelijke functies van muziek. Luistergedrag kan een onderdeel zijn van de hierboven genoemde sociaal-culturele verschillen tussen groepen: dat hogeropgeleiden meer naar klassieke muziek luisteren dan lageropgeleiden is gewoon waar. Zulke verschillen zijn op zich natuurlijk niet erg. Toch probeer ik zelf, vanuit mijn opleidingsachtergrond als ‘klassiek musicus’ zo inclusief mogelijk te zijn. Aan de andere kant kan muziek namelijk juist ook samenbinden en zelfs een onderling gevoel van vertrouwen in de hand werken. Dat is het onderwerp van mijn scriptie, waarmee ik in 2018 mijn bacheloropleiding afrondde. Lees hier de samenvatting van mijn scriptie, of download daar de volledige scriptie.


Voor het conservatorium heb ik een aansluitend onderzoek gedaan, waarin ik keek naar sociale verbinding in koorsettingen. Hier kun je mijn volledige eindscriptie ‘Zingen verbindt?!’ bekijken.Sociaal beleid en volksgezondheid

Tijdens een onderzoeksstage bij de afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik onderzoek gedaan naar het ontstaan van duurzaam gedrag (of beter gezegd: persoonlijke intenties om duurzaam gedrag te vertonen). Dit probeerde ik te verklaren aan de hand van hoe duurzaam iemand zichzelf vindt en hoe duurzaam iemand zijn sociale omgeving is. Hier kunt u mijn volledige scriptie bekijken.Muziekwetenschappen

Ten slotte heb ik ook een minor muziekwetenschappen gedaan. Hierbij enkele voorbeelden van waar ik me mee bezig heb gehouden:

Zie hier mijn essay over de zin en onzin van Nederlandse musicologie.

Download hieronder mijn artikel over de Franse operacultuur ten tijde van de revolutie en de interessante en enigszins paradoxale ontwikkeling die deze heeft doorgemaakt: